Honaz Devlet Hastanesi

Cumhuriyet Mah. No: 2
- / Honaz / Denizli